Intresseanmälan förberedelser

I det här formuläret kan du fylla i vad du kan tänka dig att hjälpa till med och vilka dagar som passar dig bäst.
Så fort vi börjat få in anmälningar kan vi börja planera de olika arbetsgrupperna och kalla till arbetsträffar.