Marskatten Skurup 2/3 -2019

Alla möter alla fast inte. För seniorer (16 och uppåt) är tävlingen är indelad i 6 olika klasser och det är dina resultat som avgör vilken klass du skjuter i. I 10- och 13-klassen skjuter killarna mot tjejerna uppdelat efter vilken båge man skjuter. Inbjudan hittar du här. Till anmälan och mer info